VETERINÆRVAKT

Det er ikke alltid kjæledyret blir sykt i normalarbeidstid og da er det godt at det finnes veterinærer tilgjengelige hele døgnet.

Hvis kjæledyret ditt er sykt og du er i tvil om det er nødvendig å oppsøke veterinær er FirstVet et godt alternativ. Der får du snakke med en kyndig veterinær som hjelper deg å vurdere om du bør dra til dyrlegen med en gang eller om du kan vente til normal åpningstid. Det er et gratis tilbud om kjæledyret ditt er forsikret i Agria, Gjensidige, If, Storebrand eller Tryg. De finner du her: https://firstvet.com/no
Trenger du veterinærhjelp anbefaler vi akuttvakten på Hønefoss. Der er det flinke veterinærer med mulighet til å hjelpe i de fleste situasjoner:

Hønefoss dyrehospital og Ringerike dyreklinikk samarbeider om en vakttjeneste det meste av året. Om de ikke har åpent har de henvisning til åpen vakt på svarer.

Hønefoss dyrehospital: mandag, tirsdag og onsdag kveld samt partallsuker helg. De har da drop-inn lørdag formiddag de helgene de har vakt. Telefon: 32 11 19 20

Ringerike dyreklinikk, torsdag kveld og oddetallsuker helg. Telefon: 32 12 45 80

Har ikke våre kolleger på Hønefoss mulighet til å hjelpe dere vil vi anbefale turen til Oslo:
Evidensia Oslo dyresykehus er et døgnåpent hospital for våre firbente venner. Er tilstanden alvorlig og det kan være behov for innleggelse er det alltid mulig å ringe dit for en vurdering.

Telefon: 22 68 35 00
Norge er delt inn i vaktdistrikter som administreres av utvalgte kommuner. Kommunene er lovpålagt å organisere en vakt for alle arter utenom ordinær åpningstid. Vakta er bemannet av privatpraktiserende veterinærer og betalt av brukerne.

Modum, Sigdal og Krødsherad utgjør ett vaktdistrikt. Hvem som er vakthavende når finnes i en oversikt på Sigdal kommune sin hjemmeside: https://www.sigdal.kommune.no/vaktliste-for-midt-buskerud-veterinaerdistrikt.5739635-347610.html

Ringerike kommune utgjør et annet vaktdistrikt. Telefon: 32 13 17 00.

Den kommunale vakten vil i stor grad avvise kunder som ikke bor i kommunen

PLANLEGGER DU Å SKAFFE DEG KATT?

Norge er det flere titalls tusen hjemløse dyr. De fleste er overlatt til seg selv etter å ha blitt forlatt av sine eiere eller født av en allerede hjemløs mor.

I denne statistikken er katten overrepresentert.

Katten er et domestisert dyr som klarer seg dårlig uten et omsorgsfullt hjem. Den lider fort av frostskader fra vinterkulden, underernæring, sår- og bittskader og ulike smittsomme sykdommer når de er hjemløse.

Dessverre er det i all hovedsak ansvarsløshet hos mennesker som gjør katter hjemløse. Mange skaffer seg katt på impuls og ønsker senere å bli kvitt ansvaret for det ekstra familiemedlemmet. Noen velger å overlate katten til seg selv fremfor å skaffe den et nytt hjem. Hvert år redder frivillige interessegrupper som for eksempel Dyrebeskyttelsen Norge et stort antall katter fra blant annet grøftekanter og søppelkasser der de har blitt dumpet levende. Mange er så skadet at avliving er eneste alternativ. Fraværet av restriksjoner på kjøp, salg og avl bidrar til å øke antallet uønskede katter. Katter som ikke blir kastrert eller sterilisert forverrer problemet ytterligere.

Dyrebeskyttelsen Norge, andre dyrevernorganisasjoner og media, skriver hvert år om tematikken hjemløse katter og viktige tiltak for å forebygge hjemløshet. Ved å ID-merke katten din, øker sjansen for at eier og katt blir gjenforent om katten skulle komme bort hjemmefra. Terskelen for å dumpe dyr blir også høyere når dyret er ID-merket. Ved å kastrere/sterilisere katten unngår man uønskede kattunger som det ofte er vanskelig å skaffe et godt hjem til og påfølgende risiko for hjemløshet og oppformering av katter uten et hjem..

Selv med årlige informasjonskampanjer rundt dette temaet, øker antall hjemløse katter som trenger hjelp her i landet. Mange katter blir hentet inn av veldedige dyrevernsorganisasjoner etter at de har mottatt bekymringsmeldinger fra publikum. En stor andel katter oppdages aldri fordi de kan være menneskesky, eller være del av en koloni som ikke er blitt oppdaget enda. Ifølge Mattilsynet, er det cirka 750 000 katter i Norge. Hvor mange som er en del av en husholdning og hvor mange som er hjemløse, er vanskelig å anslå. Registrering av katt er ikke på langt nær like vanlig som registrering av hund.

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger (Lov om dyrevelferd, § 3). Dyr er ikke til for å være en kjæledegge eller et leketøy for oss mennesker. Dyrene er en del av familien og ikke noe vi bare kan kaste fra oss den dagen vi går lei av dem. Våre familiedyr er domestisert over så lang tid at de er avhengige av oss mennesker. Ved å gjøre et husdyr hjemløst vil det raskt utsettes for store påkjenninger, få en usikker fremtid og med stor sannsynlighet en tidlig død.

Å gå til anskaffelse av et dyr til familien skal være en nøye, gjennomtenkt handling, og ikke noe som gjøres på impuls. Spørsmålene man bør stille seg før anskaffelse av et dyr er, «har vi tid, økonomi og mulighet til å ha et dyr hele dets levetid?» Dette burde være elementære tanker å gjøre seg opp en mening om før man begynner å planlegge et dyr til familien. Mange dyr blir hjemløse fordi vi mennesker ikke har tenkt godt nok gjennom hva det innebærer å ta dette ansvaret. Å gi bort dyr i gaver er ikke en god idé. Hvis ikke mottaker har planlagt og tenkt nøye over anskaffelsen av et dyr, risikerer man at dyret blir omplassert, dumpet eller avlivet.

Katter ses av mange på som mindreverdige. I forhold til hund, har katter en lavere status i samfunnet. Mens anskaffelse av hund ofte er ensbetydende med høye utgifter, er det ikke uvanlig at katter gis bort gratis på annonseplasser som Finn. Dette reflekteres ofte senere i dyreholdet, hvor blant annet ID-merking og jevnlig veterinæroppfølging av katter ofte er fraværende, mens dette er selvsagt i de fleste hundehold. I veterinærpraksis ser vi også at det er langt vanligere å ha helseforsikring på familiens hund enn på familiens katt. Dette bidrar også til dårligere helsehjelp for katter enn for hunder. Det er ingen annen grunn for dette enn kattens lave status.

I tillegg er katter overrepresentert i statistikken som omhandler mishandling og drap på familiedyr i Norge. Dette kan skyldes at katter er mer utendørs på egenhånd sammenlignet med andre familiedyr, og gjør dem mer utsatt for overgrep..

Det finnes mange myter og misforståelser rundt dyr. En av de vanligste mytene er at hunnkatter ikke skal kastreres før etter de har hatt et kull med unger. Denne myten er for lengst utdatert og det finnes ingen forskning som kan underbygge denne påstanden. Et beskjedent regnestykke på hvordan en intakt, hjemløs hunnkatt kan formere seg er som følger;

En katt kan få 3 kattungekull pr. år. En forsiktig antagelse er at det i snitt kommer 4 unger i hvert kull.

3 kull * 4 kattunger = 12 nye individer

År 2: 7 hunnkatter (mor + 6 døtre) * 3 kull * 4 kattunger = 84 nye individer

År 3: 49 hunnkatter (mor + 6 døtre år 1 + 42 barn + barnebarn år 2) * 3 kull * 4 unger = 588 nye individer.

Totalt etter 3 år er 1 katt blitt til 1 + 12 + 84 + 588 = 685 hjemløse katter.

Tenk deg nøye om, før du anskaffer deg et dyr. Spør deg selv om du har økonomi og tid til å ta vare på det hele dets levetid. Husk at dyr som har det godt, ofte lever lengre enn du tror. Planlegger du å skaffe deg katt anbefaler vi at du følger de fire rådene som følger:

  • Kastrer katten din for å forhindre uønskede avkom.
  • ID-merk katten din slik at dere kan bli gjenforent hvis den skulle komme bort hjemmefra.
  • Vaksiner årlig for å holde smittepresset på smittsomme kattesykdommer nede
  • Er du i tvil om du har økonomi til å ta en stor uforutsett dyrlegeutgift om det store uhellet er ute? Kjøp helseforsikring til katten din.
 

UTKJØRING

Har du problemer med å få gjort nødvendige innkjøp om dagen?
Om du trenger fôr eller noen andre produkter fra oss kan vi levere på døren din om du har adresse med ett av disse postnumrene:

  • 3370 Vikersund
  • 3360 Geithus
  • 3340 Åmot
  • 3533 Tyristrand
Vi kan i mange tilfeller også gjøre leveringsavtaler i Krødsherad, og store deler av Ringerike og Hole kommuner.

Vi tar også imot for varekjøp på klinikken, men setter pris på at det blir gjort avtale på forhånd. Både for å hindre flere innom på samme tid og fordi vi ikke er til stede på klinikken til enhver tid om dagen.

Veterinærtjenester må fortsatt avtales og utføres på klinikken hvor vi har gjort ekstratiltak for å forebygge smitte.

Du treffer oss på telefon 35 10 46 70 mandag til fredag fra 08.00 – 17.00. Du kan også sende en melding via Facebooksiden vår, hjemmesiden vår eller bruke epostadressen Jon Doe. post@vikersund-dyreklinikk.no
 

SMITTEVERNTILTAK MOT COVID-19 PÅ VIKERSUND DYREKLINIKK

For å bidra så godt vi kan i arbeidet med å begrense smitten av den pågående epidemien forårsaket av Koronaviruset Covid- 19 og samtidig yte hjelp til de dyra som trenger det har vi innført en del endrede og strenge rutiner som vi oppfordrer alle våre kunder å følge i tiden framover.

Vi på Vikersund dyreklinikk er også en del av vaktberedskapen for dyr. Vår praksis inneholder ambulatoriske tjenester og blant våre pasienter finner du matproduserende dyr og deres eiere. Husdyrprodusenter er en sårbar gruppe i samfunnet og situasjonen kan bli kritisk for dyra hos disse både om vi blir syke og om produsentene blir syke fordi alternativ arbeidskraft er vanskelig tilgjengelig i begge grupper.

Det er ikke pasientene våre som utgjør en smitterisiko eller står i fare for å bli smittet av Covid-19. Derfor ser vi heller ingen problemer med å yte de tjenestene det er behov for. Risikoen ligger i kontakten mellom oss og dyreeiere. Den går begge veier og det er her vi setter inn tiltak.

Vi henstiller alle som trenger vår bistand til å ta kontakt på telefon før dere ankommer klinikken. Gjelder henvendelsen en timebestilling setter vi opp avtaler med god tid mellom pasienter for å hindre møter mellom eiere i resepsjonsområdet. Akutte henvendelser må også gjøres via telefon og eier oppfordres til å vente utenfor til vi er klare til mottak. Trenger du fôr ordner vi det, men ring først.

Kun én person følger dyret inn på klinikken og oppfordres til å holde så god avstand som mulig til personalet. Eiere bes vente i resepsjonen eller ta en tur ut mens vi behandler pasienten. Kun i helt spesielle tilfeller kan eier følge dyret under behandlingen.

Vær nøye med håndhygiene. Det er satt fram håndsprit på disken, bruk den. Ikke ta på noe uten at det er nødvendig.

Vi henstiller alle til å bruke bankkort eller Vipps som betalingsform. Vi ser helst at kontanter blir spart til vi igjen har normale forhold og ekstraordinære smittevernstiltak har opphørt.

Kontakt oss på telefon 35 10 46 70

Du kommer også i kontakt med oss via hjemmesiden vår www.vikersund-dyreklinikk.no eller på Facebook-siden vår Vikersund dyreklinikk. Du kan også sende e-post til post@vikersund-dyreklinikk.no.
 

VINTERFERIETIPS

Vinterferien nærmer seg og for mange går turen til fjells med både to- og firbeinte familiemedlemmer. For at turen skal bli god og smertefri for alle er det lurt å være forberedt. Her er noe å tenke på for den som ferdes på vinterføre med hund.

Hold godt øye med hundens poter i fjellet, spesielt på skareføre. Potesokker gjør en god jobb med å forebygge såre poter og kuttskader. Har hunden lange potehår kan den fort få kuler av is og snø under potene. Stuss pelsen og smør potene med en god potesalve.

Pass også på at hundens klør ikke er for lange. Lange klør kan lettere sprekke eller knekke av, og kloskader er svært smertefullt for hunden. Ta kontakt med veterinær om du mistenker kloskade på din hund.
Også hunder kan bli snøblinde i vintersola, og strålingen er sterk på fjellet.

Symptomer på snøblindhet er rennende og røde øyne, hunden kan også knipe med øynene, og søke seg til mørke steder for å unngå lys. Om vær og føre er glitrende kan det være greit å investere i et par solbriller til den firbeinte i familien også
Enkelte hunder har en pelskvalitet som gjør at de lett får snøklumper i pelsen. Dette kan være svært ubehagelig for hunden.

Her kan dekken og såkalte «kondomdresser» som dekker både kropp og bein være til stor lettelse både for hund og eier.
Ta hensyn til temperaturen ved lange pauser. Hunder med tynn pels blir fort kalde, og det finnes også en risiko for frostskader.

Pakk gjerne med et dekken og/eller ullgenser og liggeunderlag.
Kutt og bruddskader forårsaket av at hundens bein blir overkjørt av en ski med stålkant er skader som ofte er grunn for at dyrlegen kontaktes i vinter- og påskeferier. Forsøk å ungå slike situasjoner, men er uhellet ute er det godt å ha utstyr i sekken som kan brukes som kompress, spjelk og bandasje.

Vær forberedt og ha en riktig god tur!

 

KLIPPEKORT PÅ KLOKLIPP

Kloklipp er en utfordring for mange.
Noen synes det er vanskelig å vite hvor mye man kan ta, andre havner i en kamp med hunden som ikke gjør det enklere å få det til på en overkommelig måte.

Resultatet er ofte at det går for lang tid mellom hver kloklipp. Da kan det ende med skade på klør og hud. I verste fall kan det gi belastningsskader på grunn av feil vektbelastning på foten.

Det er helt unødvendig å utsette seg selv og hunden for dette. Vi hjelper deg gjerne med jobben og selger klippekort på kloklipp med hver 5. kloklipp gratis. Pris kr 760,-

Trenger hunden å sederes for å få jobben gjort kommer dette i tillegg.

Bestill time på telefon 35 10 46 70 eller send en e-post til post@vikersund-dyreklinikk.no.
 

VI ANBEFALER KASTRERING/STERILISERING OG ID-MERKING AV ALLE KATTER

Kattunger er søte, men det kan fort bli mange av dem om man ikke
tar kostnaden med å kastrere / sterilisere.

Å være hjemløs katt er ingen dans på roser og katter fortjener også et godt og trygt liv. Derfor anbefaler vi at alle katter som ikke skal brukes i avl blir kastrert / sterilisert. Vi anbefaler også at alle katter merkes med ID-chip og får vaksine. ID-chip kan settes samtidig med kastrering / sterilisering og vaksine kan gis på etterkontrollen.

For timebestilling ring 35 10 46 70, send en e-post til post@vikersund-dyreklinikk.no eller stikk innom oss i Vikersundgata 11.

Om du vil lese mer om hvorfor vi anbefaler dette kan du gjøre dette her
 
Bestilling av rutineoppdrag kan også gjøres til e-postadressen
post@vikersund-dyreklinikk.no
ADRESSE

Vikersundgata 11, 3370 Vikersund

Følg oss på

EMAIL ELLER TELEFON
ÅPNINGSTIDER

Mandag - Torsdag              08.00 – 17.00
Fredag                                  09.00 – 16.00