Prisliste Vikersund dyreklinikk

Våre priser er hovedsakelig basert på et timeshonorar + utstyr + medisiner.
Av praktiske årsaker har vi laget pakkepris på de vanligste rutinebehandlingene.

Honorar
Kort konsultasjon (15 minutter) 700,-
Medium
konsultasjon (30 minutter)
1.100,-
Utredning
(timepris)
2.000,-
Kirurgi
(timepris)
3.000,-
Pakkepriser
Vaksine hund (inkl. enkel klinisk undersøkelse) 650,-
Vaksine katt (inkl. enkel klinisk undersøkelse) 620,-
Micro-chip med ID-registrering 1 125,-
Kastrere hannkatt 1.100,-
Kastrere hannkatt + micro-chip 1.725,-
Sterilisere hunnkatt 2.090,-
Sterilisere hunnkatt + micro-chip 2.715,-
Tannrens katt 1.450,-
Tannrens hund 1.650,-
Tannrøntgen inntil 4 bilder 500,-
Valpepakke (Helseattest, ID-chip, vaksine) 1125,- pr. valp
Analyser og diagnostikk (Honorar kommer i tillegg)
Ultralyd 500,-
Røntgen 2 bilder 500,-
Pr. påfølgende bilde 125,-
Blodprøve stor profil 1.125,-
Andre tjenester til fast pris
Direkteoppgjør forsikring 300,-
Ormekur med stempel i pass (ekskl. tablett) 190,-
Kloklipp 190,-
Kloklipp med sedasjon 950,-
Avliving < 20 kg 950,-
Avliving > 20 kg 1.400,-
Felles kremasjon hund 1.050,-
Felles kremasjon katt 700,-
Separat kremasjon 2.100,-
Stort utvalg av urner og dekor i egen katalog

 

Prisliste Vikersund dyreklinikk ambulerende praksis

 

Tjeneste Beskrivelse Enhet Pris eksl mva Pris inkl mva
Standard honorar Taksten som brukes på alle besøk med varighet utover 30
minutter
time 1 328 1 660
Minikonsultasjon Korte konsultasjoner over telefon som genererer journal
eller leilighetbesøk under 20 min.
inntil 20 min 495 619
Standard minstetakst Rekvirert besøk. Inntil 30 min inkl. journal inntil 30 min 664 830
Resepthonorar Resept avtalt og innringt via telefon stk 160 200
Hastetillegg Dersom man er nødt til å omprioritere i
planlagt/påbegynt rute
stk 328 410
Lørdagstillegg Oppdrag ringt inn mellom 08 og 10 lørdag formiddag stk 328 410
Kveldstillegg I tidsperioden 16.00 - 21.00 50 % av honorar
Nattillegg I tidsperioden 21.00 - 08.00 100 % av honorar
Helgetillegg Fra lørdag 10.00 - mandag 08.00 100 % av honorar

I tillegg til honorar tilkommer kostnader til medisin, utstyr, forbruksmateriell og skyss. Ved medisinering av matproduserende dyr og hest
tilkommer også et gebyr på kr. 65,- + mva for lovpålagt medisinrapportering til dyrehelseportalen.

Stykkprisbehandlinger

Prisen er satt sammen av honorar, medisinforbruk, forbruksmateriell og utstyr. Bruk av stykkpris fordrer god og effektiv tilrettelegging fra
dyreeier. Alternativt faktureres standard honorar beregnet ut ifra tidsbruk

Tjeneste Enhet Honorar eks. mva Medisin eks. mva Utstyr eks. mva Totalt eks. mva Totalt inkl. mva
Avhorning 1. kalv - melk Stk 552 42 42 636 795
Avhorning påfølgende kalv - melk Stk 128 42 42 212 265
Avhornning av kjøttfe Standard honorar 66 54 120 150
Keisersnitt på storfe Stk 3 100 775 1 365 5 240 6 550
Keisersnitt søye Stk 1 525 230 400 2 155 2 694

Hva koster det å få oss på tunet

Priser for skyss er avhengig av om du har produsentnummer og dekkes skyssrefusjonsordningen fra fylkesmannen, eller om dyret ditt er kjele- og / eller
hobbydyr. Reiserefusjonsordningen dekker enkeltreiser utover 20 km hver vei, eller mellom besøk som har større avstand enn 40 km. Statsen på overskytende
km er kr. 12,07. Når vi velger å ha flat pris på skyss til matproduserende dyr er det basert på at oppdrag ringes inn i innringingstid eller avtales i forkant så vi kan
legge opp en mest mulig effektiv kjørerute. Alle som er dekket av refusjonsordningen betaler det samme for skyss uavhengig av om kjøreturen besøket
genererer er kort eller langt. Reiserefusjonsordningen tar imidlertid ikke hensyn til tidspunkt for reisen og gjør oss derfor nødt til å justere opp den faste
skysspristaksten på kveld, natt og helg.

Skyss til besøk som ikke er dekket av reiserefusjonsordningen belastes for det antall km besøket genererer. Er det rutineoppdrag vil det alltid lønne seg om vi
kan finne en tid for dette samordnet med andre besøk i samme retning

Skyss til dyr dekket av reiserefusjonsordningen Enhet Honorar eks. mva Utstyr eks. mva Totalt eks. mva Totalt inkl. mva
Skyss dagtid (08.00 - 16) Stk 192,00 240,00 432,00 540,00
Skyss kveld (16 - 21) < 40 km Stk 288,00 240,00 528,00 660,00
Skyss kveld (16 - 21) pr. km > 40 km Km 11,00 6,50 17,50 21,88
Skyss natt (21-08) < 40 km Stk 612,00 240,00 852,00 1 065,00
Skyss natt (21-08) pr. km > 40 km Km 17,50 6,50 24,00 30,00
Skyss lørdag i innringt rute (ringt inn 08.00 - 10.00) Stk 288,00 240,00 528,00 6 60,00
Skyss helg < 40 km (lørdag 10.00 - mandag 08.00) Stk 612,00 240,00 852,00 1 065,00
Skyss helg pr. km > 40 km (lørdag 10.00 - mandag 08.00) Km 17,50 6,50 24,00 30,00

 

Skyss til kjele- og hobbydyr Enhet Honorar eks. mva Utstyr eks. mva Totalt eks. mva Totalt inkl. mva
Minstepris (Under 18 km t/rt 08.00 - 16.00) Stk 192,00 240,00 432,00 5 40,00
Skyss pr. km dagtid (08.00 - 16.00) Km 16,00 6,50 22,50 28,13
Skyss pr. km kveld (16.00 - 21.00) Km 23,00 6,50 29,50 36,88
Skyss - natt og helg (21.00 - 08.00) Km 29,50 6,50 36,00 45,00

 

 

Bestilling av rutineoppdrag kan også gjøres til e-postadressen
post@vikersund-dyreklinikk.no
ADRESSE

Vikersundgata 11, 3370 Vikersund

Følg oss på

EMAIL ELLER TELEFON
ÅPNINGSTIDER

Mandag - Torsdag              08.00 – 17.00
Fredag                                  09.00 – 16.00